Vaak krijgen we de vraag hoe je cohousing juridisch omschrijft.  Dit kan nuttig zijn wanneer een gemeente bijvoorbeeld een site of een gebied wenst te bestemmen voor deze nieuwe woonvorm.  Dit is de formulering die we bij Cohousing Projects hanteren:

Een woonproject met private eenheden gecombineerd met uitgebreide gemeenschappelijke functies.  Het project vormt ruimtelijk, architecturaal en juridisch één geheel.  De architectuur van een cohousingproject biedt een verhoogde kans op sociale interactie.

De gemeenschappelijke faciliteiten worden collectief ontworpen, gebruikt en beheerd:

  • Minstens 50% van de beschikbare buitenruimte blijft gemeenschappelijk.
  • Minstens 10m² gemeenschappelijke binnenruimte per private woonentiteit. 
    • Deze binnenruimte moet een grotere sociale interactie genereren en mag zich niet beperken tot pure functionaliteit: meer dan een berging, kelder, circulatieruimte of gedeelde technische ruimte.  Deze puur functionele oppervlaktes tellen niet mee om het minimum te bereiken.
    • Het gaat minstens om een ontmoetingsruimte met keuken, wasruimte en één andere ruimte.
  • Om echt vraaggestuurd te bouwen is het essentieel dat de toekomstige bewoners een groot deel van het ontwerpproces aansturen en een wijk uitbouwen die aansluit bij hun behoeftes.  Er moet dus een contractuele band zijn tussen de groep van bouwheren en de architect.